Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy


Kontrahentowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, od momentu objęcia produktu/ów w posiadanie przez kontrahenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy, aby wysłali Państwo pisemnie lub drogą elektroniczną lub faxem informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: ul. Łódzka 71, 95-050 Konstantynów Łódzki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@jorfa.pl


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod TUTAJ jednak nie jest to obowiązkowe.
W przypadku odstąpienia od umowy jako sprzedawca zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas ) niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie pisemnie lub drogą elektroniczną zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem środków pieniężnych. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłką „za pobraniem”, w takim przypadku nadzy wskazać numer rachunku bankowego, na który mamy dokonać zwrotu płatności.


W przypadku skorzystania prawa odstąpienia od umowy towar należy odesłać lub przekazać na adres siedziby Sprzedawcy: „Firma Wielobranżowa JORFA” Jolanta Pawłowska, ul. Łódzka 71, 95-050 Konstantynów Łódzki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo zobligowani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towarów. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłką "za pobraniem".

Jako sprzedawca jesteśmy uprawnieni do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Informujemy również, że zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi, który zamówił produkt nieprefabrykowany, wykonany ściśle według specyfikacji konsumenta.

FORMULARZ REKLAMACYJNY pobierz

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU DO UMOWY pobierz