POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO

www.jorfa-texstyle.pl

§ 1

Definicje:

 1. Sklep – Jolanta Pawłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Firma Wielobranżowa JORFA” Jolanta Pawłowska, ul. Łódzka 71, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP 727 124 15 58, REGON 472028889 za pomocą serwisu pod adresem: www.jorfa-texstyle.pl

 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca w jakikolwiek sposób ze Sklepu;

 3. Klient- Użytkownik korzystający ze Sklepu poprzez składanie zapytań, zamówień lub zawierający umowę za pośrednictwem Sklepu

 4. Administrator danych osobowych - Jolanta Pawłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Firma Wielobranżowa JORFA” Jolanta Pawłowska, ul. Łódzka 71, 95-050 Konstantynów Łódzki,

 5. Usługodawcy- osoby prawne i fizyczne, którym w celu wykonywania zawartych umów powierzono dane Klientów za ich zgodą w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych osobowych

 6. Sprzedawca- Jolanta Pawłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Firma Wielobranżowa JORFA” Jolanta Pawłowska, ul. Łódzka 71, 95-050 Konstantynów Łódzki,

 7. Pliki “cookies” - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

 8. Regulamin- Regulamin Sklepu prowadzonego pod adresem www.jorfa-texstyle.pl

 9. U.o.d.o. - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu, jak również zasady stosowania plików cookies.

 2. Polityka prywatności Sklepu ma jedynie charakter informacyjny.

 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 4. Administrator danych osobowych dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

 5. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu, powiązanych ze Sklepem usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności zmierzających do zapoznania się z ofertą handlową Administratora

 1. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności.

 2. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.

 3. Administrator na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych osobowych Użytkowników.

 4. Dostęp do danych osobowych Klienta może być powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany zgodnie z u.o.d. o

§ 3

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Sklepie i założenia Konta, Klienci zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, login (e-mail) i hasło. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można podać fakultatywnie.

 2. Administrator w ramach Sklepu może przechowywać informacje, niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem, przesłania wiadomości czy związanych z płatnościami.

 3. Administrator w ramach Sklepu może gromadzić dane osobowe Klientów i Użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta lub Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika lub Klienta.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu danych w następujących celach:

a) złożenia zamówienia w Sklepie,

b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,

c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

d) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania Kontem Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

e) dostosowywania oferty do potrzeb Użytkowników, w tym w celach marketingowych Sklepu;

f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,

g) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,

h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy jakości świadczonych przez Sklep usług

i) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,

 1. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie danych wyłącznie w zakresie realizacji celów opisanych w ust 4. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Sklepu internetowego.

 2. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

7. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

b) imię i nazwisko,

c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami, lub żądającymi wystawienia faktury VAT),

e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

g) data urodzenia,

h) numer telefonu.

8. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

9. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie .

10. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.

§ 4

Polityka Cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu. Administrator danych wykorzystuje te pliki do:

 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu

 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

 3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

 1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, przy czym ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika.

 2. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Administrator danych informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie strony Sklepu

 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 3. Administrator w ramach Sklepu stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Użytkowników,

d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Sklepu internetowego do Użytkownika.

§ 5

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

1. Administrator ma prawo do przekazania informacji dotyczących Klientów Sklepu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Administrator zobowiązany jest do niepowierzania danych osobowych Klientów innym podmiotom bez zgody Klientów, a wyjątkiem przypadków przewidzianych w u.o.d.o.

3. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta i przysługuje bez podania przyczyny.

4. Klienci mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie są zgodne z prawdą.

5. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu.

7. Oferta Sklepu internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

8. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.

9. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.